Halalslagtning eller traditionel slagtning - hvad er forskellen?

I Danmark skal alle køer bedøves forud for slagtning - uanset om køerne er slagtet traditionelt eller halalslagtet. Dyrevelfærdsmæssigt har det derfor ingen betydning om koen er halalslagtet eller ej. Forskellen ligger i den måde dyret bedøves og slagtes på og i, at der ved halalslagtning bliver sagt en kort bøn forud ved slagtningen.

Halalslagtning eller traditionel slagtning - hvad er forskellen?

Hvordan foregår halal-slagtning og traditionel slagtning?
Ved både halalslagtning og traditionel slagtning bliver dyret bedøvet med en maskinel anordning. Dyret lider derfor ikke ved hverken halalslagtning eller traditionel slagtning, da det er fuldstændigt bedøvet forud for slagtningen. Forskellen ligger i bedøvelsesmetoden og ved, at der ved halalslagtning skal være en slagter til stede, som foretager halssnittet samtidigt med, at der siges en muslimsk bøn. Det er altså formen for bedøvelse og eventuelt måden halssnittet lægges på, som er forskellen på halalslagtning og konventionel slagtning.

Lovgivningen om slagtning af danske dyr er beskrevet dels i EU-lovgivningen, dels i en dansk bekendtgørelse. Fødevarestyrelsen kontrollerer, at alle typer afslagtning, både traditionel og halalslagtning i Danmark foregår efter reglerne i lovgivningen. Hvad angår dyrevelfærden er slagteprocessen anerkendt af Dyrenes Beskyttelse.

Hvorfor halalslagter man køer?
Religiøst slagtet oksekød sælges over hele verden og udgør en stor del af det samlede marked for handel med oksekød. Danske slagterier er specialiseret i at bruge hele dyret, når de slagter, for at undgå madspild. På nogle eksportmarkeder, der efterspørger rituelt og religiøst slagtet kød, kan man ofte sælge de kødudskæringer, som de danske forbrugere ikke efterspørger. Derfor afsættes de resterende dele af det halalslagtede dyr sammen med sortimentet af øvrige oksekødsprodukter på det danske marked.

Kan jeg se om kødet er halalslagtet?
I EU er der ikke krav om, at religiøst slagtet oksekød skal mærkes, og det er forskelligt om et produkt er mærket eller ej. Nogle producenter vælger frivilligt at mærke kødet ”halalslagtet” eller ”ikke-halalslagtet”. Hvis du vil vide, hvorvidt det kød du køber, er halalslagtet, kan du eventuelt prøve at spørge din slagter.

Har halalslagtning betydning for kvaliteten?
Nej, der er ikke nogen kvalitetsmæssig forskel på traditionelt slagtet oksekød og oksekød der er slagtet efter religiøse ritualer, herunder halalslagtning.

Hvem betaler gebyret for halalcertificering?
De danske kvægslagterier betaler et administrativt gebyr for at blive halal-certificeret – ligesom ved andre certificeringer. Det samme er gældende for halalslagtning af f.eks. kyllinger. Gebyret går til afholdelse af udgifter i forbindelse med udførelse af halalcertificering og gør det muligt for slagterierne at sælge deres produkter på markeder i tredjelande, hvor halal-certificering er et krav fra kunderne. Omkostningerne til halal pålægges derfor kun den eksport af oksekød, der går til lande, hvor der bliver stillet krav til halal-certificering.

Vil du vide mere om halal-slagtning? Så læs mere her