Hvor stort klimaaftryk har en gris?

Hvor stort et klimaaftryk sætter den danske produktion af grisekød sammenlignet med andre lande? Læs med for at blive klogere på svineproduktionens klimaaftryk.

Hvor stort klimaaftryk har en gris?

Hvor meget CO2 udleder en gris?

Det er svært at svare lige så enkelt som spørgsmålet. Det er klimaaftrykket fra produktionen af grisekød, der er relevant – og det kommer dermed an på, hvor grisen har haft sin opvækst, og hvor langt den skal transporteres.

Hvorfor udleder en gris CO2?

Al fødevareproduktion udleder CO2. Den største kilde til udledning af drivhusgasser i animalsk fødevareproduktion er produktion af foder på dyrkede landbrugsarealer. Det skyldes behovet for at gøde jorden, når man dyrker korn, så den ikke bliver udpint. Gødningen indeholder kvælstof, der i landbrugsjorden danner lattergas, som er en af drivhusgasserne. Men planterne binder samtidig CO2 via fotosyntese, og har dermed også egenskaber, der modvirker udledningen af CO2.

Hvad er dansk grisekøds klimaaftryk?

Sammenlignet på tværs af lande som Holland, Tyskland, USA, Storbritannien, Polen, Frankrig, Sverige, Italien, Spanien og Brasilien har grisekød produceret i Danmark et af de laveste klimaaftryk.


Kilde: World Ressource Institute, A Pathway to Carbon Neutral Agriculture in Denmark (side 53)

Figuren viser den relative fordeling af klimaaftryk fra en dansk gris bliver født til den slagtes. Størstedelen af klimaaftrykket ligger i grisens voksenliv.

Kilde: Foreløbig beregning i PORK-projekt med PEF beregningsmetode som grundlag. Læs mere: https://svineproduktion.dk/aktuelt/temaer/baeredygtighed 

Hvad gør man for at mindske udledning af CO2 i produktionen af grisekød?

Siden 1980’erne er grisens påvirkning af miljøet næsten blevet halveret. Dette skyldes bl.a. det store fokus på en høj foderudnyttelse og på brug af foder produceret i Danmark. For grisen står foderproduktion for 67% af grisens klimaaftryk, inden den sendes til slagtning. 

Der forskes på en lang række initiativer, bl.a. fortsat optimering af foder, bedre foderudnyttelse og nedsat ammoniakudledning ved at flytte gyllen fra stalden til gylletanken hurtigere og dermed reducere udledning af metan betydeligt.

Vil du vide mere

Kød og kostråd
Klimaaftryk for fødevarer
Tomat-feta og bagte gulerødder med sprød gris