Hvordan transporteres grise og køer?

Hvordan er forholdene for dyr, når de bliver transporteret rundt i landet? Hvad gøres der for dyrevelfærden under transport af grise og køer? Vi har i denne artikel samlet viden om dyrevelfærd ifm. grisetransport og kvægtransport i Danmark.

Dyrevelfærd og transport af gris og køer

Der bliver gjort meget for at sikre god dyrevelfærd for danske dyr sin grise og kvæg. Transport af køer og grise, herunder også smågrise, er uundgåeligt, og derfor gøres der meget for at sikre dyrenes velfærd, så de har det godt under transporterne til andre gårde eller til slagtning.
Danske slagterier har høje krav til vognmændene, som står for transporten, så de levende dyr ikke kommer til skade på vej til slagtning. På en række områder går disse krav væsentlig længere end reglerne i lovgivningen. Det har resulteret i at kun 0,15 promille af grisene ikke klarer turen til slagtning. Ligeledes er dødeligheden for køer under transport også meget lav.  

Dansk lovgivning for transport af dyr er skrappere end EU’s krav for at sikre den højest mulige dyrevelfærd for alle grise og køer. Det kan du læse mere om herunder.

Hvad er reglerne for transport af grise og køer?

For at transportere dyr skal man være autoriseret af Fødevarestyrelsen og have bestået en uddannelse som transportør af dyr. Det er kun tilladt at transportere egnede dyr uden skavanker, og transporten skal være planlagt tidsmæssigt.

Der er også krav til det benyttede transportmiddel: Indretning af lastbilen skal være passende i forhold til dyrenes art, antal, størrelse og transporttid, og uden skarpe kanter, som kan skade dyrene. Dyrene skal have passende ventilation og strøelse. De skal tilses løbende under transporten, så man er sikker på, at de ikke lider overlast.

De danske regler har derudover krav om mekanisk ventilation, temperaturmåling, adgang til vand under hele transporten, GPS-system, registrering af minimum og maksimum temperatur i lastrummet og logplaner på alle transporter. I EU gælder disse krav til lange transporter, mens det i Danmark er bestemt, at alle kvæg- og grisetransporter uanset varighed skal opfylde kravene for at sikre passende beskyttelse af dyrenes velfærd.

Læs også Regler for dyrevelfærd

 

Vidste du at ...

På en række områder er den danske lovgivning om dyrevelfærd mere vidtgående end EU’s krav.

Dyrevelfærd er vigtigt for forbrugerne

”Dyrevelfærd er vigtig for forbrugerne i Europa og Nordamerika, men i Afrika, Asien og Sydamerika spiller dyrevelfærd ikke nogen større rolle endnu.

I disse områder af verden er det langt vigtigere for forbrugerne, at det de spiser gør dem sunde og ikke syge”

Nina Preus, Forbrugersociolog, Landbrug & Fødevarer

Gå tilbage til oversigt

Opskrifter