Bliver grise halekuperet?

Hvad er op og ned på halekupering af grise? Hvorfor vælger nogle landmænd at halekupere deres grise? Bider grise hinanden, og hvordan kan halebid undgås? Vi ser nærmere på emnet halekupering og giver dig svar på de typiske spørgsmål om halekupering og regler.

Hvad er halekupering?
Halekupering er, når et stykke af grisens hale fjernes. Pattegrise må halekuperes inden for de første 2-4 levedøgn, men kun hvis der er dokumentation for, at der ude hos den enkelte landmand er sket skader på halerne som følge af halebid, på trods af at landmanden har forsøgt at forebygge halebid..

Hvorfor halekuperer nogle landmænd deres grise?
Hvis halebid blandt grise er et problem ude hos landmanden, må man halekupere grisene i dagene lige efter fødslen. Når halen kuperes, reducerer det nemlig risikoen for halebid væsentligt og dermed også for, at grisene får smerter som følge af halebid. Systematisk halekupering af nyfødte grise er ulovligt i EU. I Danmark er der strammet op på regler og lovkrav til dokumentation af halebid, før man må halekupere grise. Det betyder, at landmanden skriftligt skal dokumentere forekomsten af halebid og foretage en risikovurdering i besætningen og på baggrund heraf lave en handlingsplan for hvordan man fremover kan opdrætte grise med hele haler.

Danske landmænd investerer målrettet i forskning inden for området, så grisene kan få krølle på halen. Der bliver løbende lavet tiltag i landbruget, som kan reducere antallet af halekuperinger uden at gå på kompromis med dyrevelfærden.

Hvad er halebid?
Hvorfor opstår halebid og hvordan kan det forebygges? Halebid opstår, hvis grise bliver frustrerede og skal af med aggressioner. Det går ud over de andre grise. Halebid kan udvikle sig til smertefulde sår og behandlingskrævende infektioner og give benproblemer eller andre sygdomme hos grisene. I sidste ende kan disse forhold lede til aflivning af den syge gris.

Den danske grisebranche udveksler løbende erfaringer om forebyggelse af halebid og stop af halekupering af grise med forskere og eksperter fra Tyskland, Frankrig, Holland og Spanien.

LÆS OGSÅ

Vidste du at ...

På en række områder er den danske lovgivning om dyrevelfærd mere vidtgående end EU’s krav.

Gris - øko, almindelig eller friland?

Få et overblik over produktionsformerne og bliv klogere på deres forskelle og ligheder.

Læs mere her

Gå tilbage til oversigt

Opskrifter