Gris – øko, friland eller almindelig?

Grisekød kan lidt af hvert, og der er mange udskæringer og varianter at vælge imellem. Hvad er forskellen på kød fra økologisk gris, gris på friland og den konventionelle gris? Få et overblik – vi guider dig her.

 

Få overblik

I de danske kølediske er der meget at vælge mellem – også når det handler om gris. Både hvis du leder efter en bestemt udskæring, men også når valget går på, om det skal være kød fra almindelig konventionel gris, frilandsgris eller økogris. For at gøre det nemmere for dig at tage et valg, giver vi dig her et overblik over forholdene for grise i de forskellige produktioner, når det handler om dyrevelfærd.

Hvad er forskellen på økologisk, friland og almindelig gris?

- Klik på spørgsmålene og få svaret

Grisenes opvækst


Konventionelle ​​grise
86,7 %
Økologiske og frilandsgrise
13,3 %
Konventionelle ​​grise
Der er forskellige krav til, hvor meget plads en konventionel gris skal have, alt efter hvor meget den vejer. En konventionel gris på mellem 85 og 110 kg skal minimum have 0,65 m².
Økologiske grise
Der er forskellige krav til, hvor meget plads en økologisk gris skal have, alt efter hvor meget den vejer. En økologisk gris på mellem 85 og 110 kg skal minimum have 2,3 m² hvoraf 1 m² skal være udeareal.
Frilandsgrise
Grisen skal have adgang til udendørsareal, der er minimum 1,20 m² ved 100 kg.
Konventionelle ​​grise
Nej, det er ikke et krav.
Økologiske grise
Ja, grisene skal have permanent adgang til udendørsarealer. Fra 15. april til 1. november skal de have adgang til græs, når vejret tillader det.
Frilandsgrise
Pattegrisene skal fødes på marken og lever der i de første syv uger. Bagefter gives der adgang til udearealer i form af løbegårde.

Grisenes foder


Konventionelle ​​grise
Drægtige søer og gylte skal have adgang til en tilstrækkelig mængde halm, fyldigt foder eller foder med højt fiberindhold, der kan give mæthedsfølelse og opfylde deres behov for at tygge.
Økologiske ​​grise
Ja. Halm accepteres dog ikke som grovfoder.
Frilands​​grise
Ja, som for eksempel friskt grønt, hø, ensilage, rodfrugter, løv eller frugt- og grøntsagsrester.
Konventionelle grise
Nej
Økologiske grise
Ja. Foderet skal være 95 % økologisk.
Frilandsgrise
Ja, hvis det drejer sig om økologisk friland. Ellers er konventionelt foder tilladt, dog uden animalsk fedt.
Konventionelle ​​grise
Ja
Økologiske grise
Nej
Frilandsgrise
Ja, medmindre det drejer sig om økologiske frilandsgrise.

Grisenes stald


Konventionelle ​​grise
Ja. De skal have permanent adgang til halm og andet manipulerbart materiale.
Økologiske grise
Ja. De skal have permanent adgang til halm og andet manipulerbart materiale.
Frilandsgrise
Ja. De skal have permanent adgang til halm og andet manipulerbart materiale.
Konventionelle ​​grise
Ved løsgående søer og gylte skal mindst 1,3 m2 pr. so og 0,95 m2 pr. gylt være et sammenhængende areal med fast eller drænet gulv eller en kombination heraf og med strøelse.
Økologiske​​grise
Hvilearealet skal altid være velstrøet, tørt og trækfrit.
Frilands​​grise
Hvilearealet skal altid være velstrøet, tørt og trækfrit.
Konventionelle grise
I stier til slagtegrise skal mindst 1/3 af det gældende arealkrav være fast eller drænet gulv eller en kombination heraf.
Økologiske grise
Gulve i stalde skal være jævne og skridsikre. Mindst halvdelen af det samlede gulvareal skal være fast gulv og ikke spalte- og/eller drænet gulv, og der må ikke være spalte- og/eller drænet gulv i lejearealet.
Frilandsgrise
Spaltegulv tillades ikke i dyrenes hvileareal. Maksimalt 50 % af det ikke-strøede totalareal må være med spalter.

Hvad er tilladt?


Konventionelle grise
I farestaldene, hvor søerne føder pattegrisene, må søerne fikseres i bokse.* Dog skal alle søer være løsgående fra fravænning til ca. en uge inden forventet faring i stalde bygget efter 2015.
Økologiske grise
Nej
Frilandsgrise
Nej
*

Fikseringen af soen forhindrer soen i at lægge sig på pattegrisene, hvilket sikrer en større overlevelse af pattegrise.

Konventionelle ​​grise
Grise må ikke halekuperes rutinemæssigt. Hvis der foretages halekupering, skal dette dog foretages inden for grisens 2.-4. levedøgn, og maksimalt halvdelen af halen må bortkuperes. Der skal foreligge skriftlig dokumentation for halebid i besætningen.
Økologiske grise
Ikke tilladt.
Frilandsgrise
Ikke tilladt.
Konventionelle ​​grise
Mindst 28 dage efter fødslen – dog kun 21 dage, hvis grisene fravænnes til en specielt indrettet stald til smågrise.
Økologiske ​​grise
Økologiske pattegrise skal i gennemsnit være 49 dage gamle, og minimum 40 dage når de fravænnes.
Frilandsgrise
Pattegrise skal i gennemsnit være 35 dage og minimum 30 dage gamle ved fravænning.
Konventionelle grise
I konventionel griseproduktion bruges antibiotika til at behandle syge grise og er med til at skabe et højt niveau af dyrevelfærd.

Økologiske grise
Økologiske grise får også behandling med antibiotika, hvis de bliver syge. Men efter behandling skal der gå dobbelt så lang tid inden slagtning, sammenlignet med grise i den konventionelle produktion. Hvis en gris får antibiotika mere end 3 gange på et år, kan den ikke længere sælges som økologisk.

Læs mere: Har grise brug for antibiotika?

Konventionelle grise
Nej. Der skal anvendes lokalbedøvelse samt smertelindrende behandling i forbindelse med indgrebet.
Økologiske grise
Nej. Der skal anvendes lokalbedøvelse samt smertelindrende behandling i forbindelse med indgrebet.
Frilandsgrise
Nej. Der skal anvendes lokalbedøvelse samt smertelindrende behandling i forbindelse med indgrebet.

Slagtning af grise


Konventionelle ​​grise
Efter 24 timers transport skal grisene læsses af. Der er branchekrav til indretningen af køretøjet og uddannelse af chaufføren.
Økologiske grise
Transporttiden må ikke overstige 8 timer. Der er branchekrav til indretningen af køretøjet og uddannelse af chaufføren.
Frilandsgrise
Transporttiden må ikke overstige 8 timer. Der er branchekrav til indretningen af køretøjet og uddannelse af chaufføren.

Kontrol & mærkning af grise


Konventionelle ​​grise
Alle grise skal tilses af landmanden minimum en gang dagligt.
Økologiske grise
Alle grise skal tilses af landmanden minimum en gang dagligt.
Frilandsgrise
Alle grise skal tilses af landmanden minimum en gang dagligt.
Konventionelle grise
Nej, ikke specifikke mærker.
Økologiske grise
Kødet er mærket med EU's grønne økologi-logo. Kødet kan også være mærket med det danske Ø-mærke, hvis det er produceret på en dansk fødevarevirksomhed.
Frilandsgrise
Grisekødet er market "Frilandsgris".

Begrebsforklaring:

Faring: fødsel hos grise

Fravænning: Tidspunktet hvor pattegrisene tages fra soen

So og gylte: hun-gris og ung hun-gris

Pattegris: lille gris fra fødsel til fravænning

Smågris: lille gris fra fravænning til grisen vejer mere end 30 kg

Halekupering: delvis kupering af grisenes hale

Løsgående: søer og gylte kan frit gå rundt i deres staldafsnit i en større gruppe

Gris i DK og andre lande

Se forskellene i griseproduktionen i vores benchmark-analyse.

Gå tilbage til oversigt

Opskrifter