Kylling – økologisk, konventionel eller friland?

Supermarkederne bugner af kyllingekød, men der er så mange varianter, at det kan være svært at kende forskel på dem. Få overblik over økologiske, konventionelle og fritgående kyllinger i denne guide.

 

Få overblik

I dag er der et stort udvalg af fersk kyllingekød i køledisken, og udover forskellige udskæringer af kylling, kan du vælge mellem kød fra almindelig konventionel kylling, frilandskylling og økologisk kylling. Det kan gøre det til lidt af en opgave at handle ind til aftensmad. For at give dig et overblik over de forskellige kyllingers liv, har vi listet de vigtigste forskelle for dyrevelfærd her.  

Se forskellene mellem økologiske, konventionelle og frilandskyllinger

- Klik på spørgsmålene og få svaret

Kyllingernes opvækst


Konventionelle ​​kyllinger
101,6 mio kyllinger (2017)
Økologiske kyllinger
1,8 mio kyllinger (2017)
Frilandskyllinger
ca. 800.000 kyllinger (2018)
Konventionelle ​​kyllinger
Ca. 20 kyllinger
Økologiske kyllinger
Højst 10 kyllinger
Frilandskyllinger
Højst 12 kyllinger
Konventionelle ​​kyllinger
Ingen krav, men typisk er der op til 40.000 kyllinger.
Økologiske kyllinger
Højst 4.800 kyllinger.
Frilandskyllinger
Det samlede nytteareal i fjerkræhuse på et enkelt produktionssted må ikke være over 1.600 m². Hvert fjerkræhus må højst rumme 4.800 kyllinger.
Konventionelle ​​kyllinger
Nej
Økologiske kyllinger
Ja, når vejrforholdene tillader det, dog mindst 1/3 af deres liv. Hver kylling skal altid have mindst 4 m² til rådighed, hvis den holdes i en stald med fast bund.
Frilandskyllinger
Ja, fjerkræhuset skal have ind- og udgangshuller, der tilsammen er mindst 4 m lange pr. 100 m² husareal, så kyllingerne har direkte adgang til udendørs løbegård.
Konventionelle ​​kyllinger
Nej, men de skal have meget lys fra lamper med mørkeperioder på 6 eller 4+2 sammenhængende timer i døgnet.
Økologiske kyllinger
Ja
Frilandskyllinger
Ja

Kyllingernes foder


Konventionelle ​​kyllinger
Nej
Økologiske kyllinger
Ja
Frilandskyllinger
Ja. Den foderblanding, der bruges ved opfedningen, indeholder mindst 70% korn
Konventionelle ​​kyllinger
Nej
Økologiske kyllinger
Ja, som udgangspunkt skal foderet være økologisk produceret. Dog må der en overgang bruges op til 5 % ikke-økologisk proteinfoder,​ hvis der ikke kan skaffes økologisk foder.
Frilandskyllinger
Nej
Konventionelle ​​kyllinger
Ja
Økologiske kyllinger
Nej
Frilandskyllinger
Ja

Kyllingernes stald


Konventionelle ​​kyllinger
Nej, det er ikke et krav.
Økologiske kyllinger
Ja, men dette gælder kun perlehøns.
Frilandskyllinger
Nej, det er ikke et krav.
Konventionelle ​​kyllinger
De skal have adgang til strøelse, som kyllingerne kan bruge til støvbadning og til at skrabe i.
Økologiske kyllinger
Mindst 1/3 af staldens gulv skal være dækket med strøelse, som kyllingerne kan bruge til støvbadning og til at skrabe i.
Frilandskyllinger
Ja, og udendørs skal der være mindst 2 m² med bevoksning pr. kylling til at hakke og skrabe i.
Konventionelle ​​kyllinger
Ingen krav.
Økologiske kyllinger
Mindst 1/3 af staldens gulv skal være fast.
Frilandskyllinger
Ingen krav.

Hvad er tilladt?


Konventionelle ​​kyllinger
Nej
Økologiske kyllinger
Nej
Frilandskyllinger
Nej
Konventionelle ​​kyllinger
Ja, men kun ved sygdom og efter dyrlægens anvisning.
Økologiske kyllinger
Ja, men kun ved sygdom og efter dyrlægens anvisning.
Frilandskyllinger
Ja, men kun ved sygdom og efter dyrlægens anvisning.
Konventionelle ​​kyllinger
Afhængigt af, hvilken type antibiotika der er brugt, skal der typisk gå mellem 1 dag og 60 dage. Det er Sundhedsstyrelsen, der fastsætter antallet af dage.
Økologiske kyllinger
Der skal gå dobbelt så længe som efter behandling af konventionelle kyllinger.
Frilandskyllinger
Afhængigt af, hvilken type antibiotika der er brugt, skal der typisk gå mellem 1 dag og 60 dage. Det er Sundhedsstyrelsen, der fastsætter antallet af dage.

Slagtning af kyllinger


Konventionelle ​​kyllinger
Ca. 36-39 dage gamle.
Økologiske kyllinger
Kyllingerne bliver slagtet, når de er ca. 63 dage gamle. Hvis man bruger ikke-langsomt-​voksende kyllinger, er der krav til minimums slagtealder på 81dage.
Frilandskyllinger
Mindst 81 dage gamle.
Konventionelle ​​kyllinger
Ingen regler.
Økologiske kyllinger
Kyllingerne må højst vokse med 38 gram om dagen.
Frilandskyllinger
Der er ingen regler, men kyllingerne skal være af en race, som er langsomt voksende.
Konventionelle ​​kyllinger
Der er ingen krav til, hvor lang tid kyllingerne må være undervejs. Men kyllingerne skal fodres og vandes senest efter 12 timers transport (herud over kommer på- og aflæsningstid). I praksis bliver kyllingerne transporteret i maksimalt 12 timer.
Økologiske kyllinger
Transporttiden skal holdes på et minimum.
Frilandskyllinger
Der er ingen krav til, hvor lang tid kyllingerne må være undervejs. Men kyllingerne skal fodres og vandes senest efter 12 timers transport (herudover kommer på- og aflæsningstid).

Kontrol & mærkning af kyllinger


Konventionelle ​​kyllinger
Fødevarestyrelsen fører kontrol med besætninger.
Økologiske kyllinger
Landbrugsstyrelsen kontrollerer alle økologiske fjerkræproducenter mindst én gang om året.
Frilandskyllinger
Fødevarestyrelsen kontrollerer
Konventionelle ​​kyllinger
Nej, ikke specifikke mærker.
Økologiske kyllinger
Kyllin​gerne er mærket med EU'​​s grønne økologi-log​o.​ Kødet ​​kan også være mærket med det danske Ø-mærke, hvis det er produceret på en dansk fødevarevirksomhed.
Frilandskyllinger
Kyllingerne er mærket "Frilandskylling".

Når danskerne køber kylling, er det ikke kun kvalitet, udseende og pris, der er afgørende for, hvad der ender i indkøbskurven. 70 procent af forbrugerne mener, at kyllingen skal være dansk.

Kilde: Landbrug & Fødevarer

Rituel slagtning

Er kyllinger halalslagtet?

Kylling i DK og udland

Se forskellene i kyllingeproduktionen i vores benchmark-analyse.

Gris - øko, friland eller almindelig?

Få et overblik over produktionsformerne og bliv klogere på deres forskelle og ligheder.

Læs mere her

Gå tilbage til oversigt

Opskrifter