Mælk fra køer på græs – kan det smages i mælken?

Græssende malkekvæg kan opleves som god dyrevelfærd af forbrugerne, men giver det også bedre mælk? Kan man smage forskel på mælk fra køer i stald og mælk fra malkekøer, der har været på græs i sommerhalvåret?

 

Ingen forskel i smagen

Det er tvivlsomt, om frisk græs ligefrem får mælken til at smage på en særlig måde, siger seniorforsker Søren Krogh Jensen fra Institut for husdyrvidenskab på Aarhus Universitet.

”Det kan ikke smages om køer har gået ude på græs eller ej. Smagsmæssigt er der ikke en målbar forskel, da almindelige malkekøer også får græsfoder i form af ensilage. Tidligere forsøg har vist, at mælk fra køer, der spiser majs, får lidt mere sødme, og det er også muligt at fodre køer med noget, der virkelig giver afsmag. ” siger Søren Krogh Jensen.

LÆS OGSÅ - Hvad er dyrevelfærd?

Mælk fra køer på græs

Flere vitaminer og sunde fedtsyrer

Der er dog en målbar forskel på indholdsstofferne i mælken fra køer i stald og mælk fra køer, der har gået på græs. Jo mere græs, køerne æder, desto flere omega-3-fedtsyrer indeholder mælken. Samtidig får mælken et højere indhold af antioxidanter.

”Forskellen er dog meget lille, og den ville blive udlignet, hvis man gav inde- og udekøer præcis samme foder,” påpeger Søren Krogh Jensen.

En anden forskel består i, at køer der går ude om sommeren, får mere sol. Det betyder, at de danner mere D-vitamin, og mælken vil derfor være en smule mere vitaminrig end mælken fra køer i stald.

Fakta om malkekøer og mælkeproduktion

Danske landmænd tager sig godt af malkekøerne. Men hvad er forskellen på konventionelle køer og økologiske køer? Hvordan har malkekøerne og deres kalve det på gården og hvordan er forholdene i løsdriftsstalde? Få svar på dine spørgsmål om hvad der er op og ned på græssende køer i artiklen: Fakta om køer på græs

Hvor kan du se malkekøer på græs?

Hvert år i april inviterer de økologiske landmænd alle indenfor til åbent hus. Her kan du se de økologiske malkekøer komme på græs efter en vinter indendørs i stalden. Se hvor du kan opleve de økologiske landbrug og ikke mindst dyrene. Læs mere på økodag.dk

Gult smør fra køer på græs

Om sommeren bliver det økologiske smør blødere og mere gult, fordi der er umættede fedtsyrer i det græs, som køerne spiser ude på marken. Den gule farve vil dog også kunne ses, hvis køerne får grønt proteinholdigt foder.

Koens opvækst

Hvad er bedst for en malkeko – at komme på græs eller at stå i en stald

Læs mere her

Oplev køerne i stalden og på græs

Hele året rundt er der hos de danske landmænd rig mulighed for at møde både køer i stald og køer på græs. I denne guide kan du læse mere om bl.a. Åbent Landbrug og Økodag.

Gå tilbage til oversigt

Opskrifter