Forskel på økologiske køer og konventionelle køer

Der findes et hav af forskellige udskæringer af kød i køledisken, men hvad er egentlig forskellen på det konventionelle og økologiske oksekød og kalvekød? I denne guide får du det komplette overblik.

 

Få overblik

Måske har du før taget dig selv i at stirre ned på de mange kødudskæringer i supermarkedernes køledisk og tænkt over, om økologiske køer eller kalve har haft et andet liv end en konventionel ko eller kalv? For at give dig et overblik og hjælpe dig med at blive klogere på kvægets liv fra opvækst til slagtning, har vi listet de mest centrale forskelle for dyrevelfærd.

Se forskellene mellem økologisk og konventionelt kvæg

- Klik på spørgsmålene og få svaret

Kvægs opvækst


Konventionelt kvæg
Mindst 1,7 m²
Økologisk kvæg
Mindst 2,5 m² 
Konventionelt kvæg
Nej, det er ikke et krav
Økologisk kvæg
Ja 
Konventionelt kvæg
Ja, de skal have råmælk inden for de første 6 timer efter fødslen. Herefter skal de fodres efter deres fysiologiske behov dvs. mælkefodres indtil de er ca. otte uger.
Økologisk kvæg
Ja, de skal have råmælk inden for de første 6 timer efter fødslen. Herefter krav om mælkefodring i minimum 3 måneder. 
Konventionelt kvæg
Ja, dyrene må ikke bindes permanent – med undtagelse af dyr i bindestalde. Kalve op til seks måneder må ikke stå bundne. Heller ikke i besætninger med bindestalde til de ældre kreaturer. (Bindestalde udfases i 2022).
Økologisk kvæg
Ja, dyrene skal kunne bevæge sig frit – med undtagelse af dyr i bindestald, der skal have adgang til daglig motion. Kalve op til seks måneder må ikke stå bundne. Heller ikke i besætninger med bindestalde til de ældre kreaturer. 
Konventionelt kvæg
Minimum 12 timer efter fødslen.
Økologisk kvæg
Alle kalve skal som minimum gå sammen med koen i mindst 24 timer.
Kødkvægskalve går sammen med koen i længere tid. 

Kvægs foder


Konventionelt kvæg
Ja. Men det skal være risikovurderet og godkendt i henhold til GMO-forordningen
Økologisk kvæg
Nej 
Konventionelt kvæg
Ja. Kalve skal have tørfoder, der skal øges fra 200g pr. dag til 500g pr. dag fra 2-26 uger.
Kalve og ungdyr skal have adgang til grovfoder med tilstrækkeligt fiberindhold 20 timer i døgnet.
Køer skal have adgang til fuldfoder, grundfoder eller grovfoder 20 timer i døgnet, undtagen ved goldning.
Økologisk kvæg
Ja. Minimum 60 pct. af dyrets foder skal være grovfoder og komme fra egen bedrift. Man må bruge op til 1 % ikke-økologiske urter. Ellers skal foderet være økologisk. 
Konventionelt kvæg
Nej
Økologisk kvæg
Ja, foderet skal være økologisk produceret. 

Slagtning af kvæg


Konventionelt kvæg
Ved transport på mere end otte timer gælder særlige krav til indretning af lastbil samt til fodring, vanding og hvile. Stort set alt kvæg slagtes i Danmark og derfor vil transporttiden sjældent være mere end 8 timer.
Økologisk kvæg
Transporttiden skal holdes på et minimum. Brancheanbefaling om maksimalt otte timers transporttid. 
Konventionelt kvæg
Ja
Økologisk kvæg
Ja 

Hvad er tilladt?


Konventionelt kvæg
Kun hvis dyrlægen har stillet en diagnose, og kun efter dyrlægens anvisning. Landmanden kan foretage førstegangsbehandling under særlige bestemmelser.
Økologisk kvæg
Bliver et dyr syg er det kun dyrlægen der må foretage behandlinger med veterinære lægemidler. Dog må landmanden selv efterbehandle kalve under seks måneder, hvis dyrlægen har indledt behandlingen og instrueret landmanden i hvordan efterbehandlingen skal foregå. Derudover er der strammere krav til valg af fx antibiotika. 
Konventionelt kvæg
Tilbageholdelsestiden fastsættes af Sundhedsstyrelsen for hvert enkelt lægemiddel og fremgår af produktresumeet for det pågældende lægemiddel.
Økologisk kvæg
Der skal gå to gange den tilbageholdelsestid, der er fastsat af Sundhedsstyrelsen.
Tilbageholdelsestiden fastsættes af Sundhedsstyrelsen for hvert enkelt lægemiddel og fremgår af produktresumeet for det pågældende lægemiddel. 
Konventionelt kvæg
Nej, der er ingen specifikke mærker.
Økologisk kvæg
Kødet er mærket med EU's grønne økologilogo.
Kødet kan også være mærket med det danske Ø-mærke, hvis det er produceret og/eller forarbejdet eller pakket på en dansk fødevarevirksomhed. 

Kylling i DK og udland

Se forskellene i kyllingeproduktionen i vores benchmark-analyse.

Gris - øko, friland eller almindelig?

Få et overblik over produktionsformerne og bliv klogere på deres forskelle og ligheder.

Læs mere her

Gå tilbage til oversigt

Opskrifter