FAKTA om køer på græs

Hvilke malkekøer kommer på græs? Har køer på græs det bedre? Og hvorfor går alle danske malkekøer ikke frit omkring på markerne? Få styr på fakta om køer og find svar på dine spørgsmål om græssende køer her.

 

Hvor mange køer kommer på græs i Danmark?

Det er cirka 25 procent af alle danske malkekøer, der kommer på græs i sommerhalvåret.

25 procent af alle danske malkekøer kommer på græs

Er der forskel på de økologiske - og de almindelige mælkebesætninger?

Alle økologiske køer skal på græs i sommerhalvåret, hvis vejret tillader det. Men der ikke er noget krav om, at de almindelige køer skal på græs. Godt 10 % af malkekøerne i Danmark er økologiske.

Er økologiske køer på græs hele sommerperioden?

Alle økologiske køer kommer på græs de dage i sommerhalvåret, hvor vejret er godt. Perioden strækker sig fra d. 15. april til d. 1. november. De dage skal køerne være på græs i minimum seks timer.

Hvorfor kommer alle danske malkekøer ikke på græs?

Den enkelte landmand vurderer, hvad der er bedst for sine køer, og her er køernes velbefindende afgørende. Landmændene ved, at sunde køer også producerer mest og bedst mælk. Der kan være flere grunde til, at landmanden vurderer, at hans køer har det bedst i stalden. Læs mere om det nedenfor.

LÆS OGSÅ Oplev dyrene og find ud af, hvor du kan hilse på en ko

Er det synd for de køer, der ikke kommer på græs?

Selv om det er naturligt for malkekoen at være på græs, er det ikke nødvendigvis det, der er bedst for den. Hvis markerne for eksempel er placeret langt væk, kan det være svært at opfylde koens behov for at blive fodret og malket til tiden. Eller hvis vejen til marken er mudret, kan det give skader på klovene eller uhygiejniske forhold ved yveret.

Køer på græs

Hvordan er forholdene for de malkekøer, der ikke kommer på græs?

95 procent af de danske malkekøer lever i dag i løsdriftsstalde, hvor pladsen er god. Staldene sikrer, at køerne får frisk luft, beskytter dem ved dårligt vejr og giver dem let adgang til foder, vand, hudpleje og et tørt hvileareal. Det er vigtigt, idet køer har brug for at ligge ned og tygge drøv mange timer hver dag.

LÆS OGSÅ - Hvad er dyrevelfærd?

Er der nogle fordele ved, at køer ikke kommer på græs?

For køerne kan der være fordele ved at leve i løsdriftsstalde, hvor der er ly for vejret, sundhedspleje og gode fodringsmuligheder.

Det og meget mere kan du læse om på mælken.dk.

Hvor kan jeg se køerne komme på græs?

Når de økologiske landmænd inviterer til åbent hus, kan du være med til at sende malkekøerne skal på græs efter en vinter i stalden. Økodagen er hvert år i april måned, og på dagen foregår det altid præcis kl. 12.00. Se hvor du kan opleve landbrugets dyr.

Læs mere på økodag.dk.

Hvornår kommer køerne på græs i 2022?

Køerne kommer på græs hvert år i april måned. Se den præcise dato på økodag.dk, hvor du også kan se nærmere på de forskellige gårde, som du kan besøge til køernes forårsfest. På dagen kan du tage familien med og være med til at lukke de økologiske køer ud på græs. Køerne lukkes ud præcis kl. 12.00.

Hvor meget mælk giver en ko?

En malkeko giver i gennemsnit 27 liter mælk om dagen, men der kan være stor forskel fra ko til ko, og mange malkekøer kan producere op til 35-40 liter mælk om dagen. Malkekoen bliver malket flere gange i døgnet (2-3 gange), og det tager ca. 5 minutter at malke en ko. Efter malkningen bliver mælken samlet op i en køletank på gården, hvor den nedkøles. Senere hentes mælken af en tankbil, der kører til mejeriet.

Hvor mange køer er der i Danmark?

Antallet af køer i Danmark er i 2019 omkring 1,5 mio. Ifølge Danmarks Statistik er den danske kvægbestand blevet halveret på 40 år.

Hvor meget plads skal en ko have?

Når malkekøer går på marken og græsser, skal de som minimum have et areal svarende til 1-2 fodboldbaner pr. ko, for at der er græs nok (0,4 – 1 hektar).

Hvor meget spiser en ko om dagen?

Koen spiser ca. 70 kg. i døgnet. Malkekoen tygger foderet flere gange og op til 10 timer i døgnet går med at tygge drøv.

Oplev dyrene 

Hele året rundt er der hos de danske landmænd rig mulighed for at møde både køer i stald og køer på græs. I denne guide kan du læse mere om bl.a. Åbent Landbrug og Økodag.

Læs mere her

Vidste du at ...

95 procent af de danske malkekøer lever i dag i løsdriftsstalde, hvor pladsen er god.

Køer på græs – kan det smages i mælken?

Kan man smage forskel på mælk fra køer i stald og køer, der har været på græs i sommerhalvåret?


Køer på græs - kan det smages på mælken?

Gå tilbage til oversigt

Opskrifter