Produktion af økologiske kødkaniner

Økologiske kaniner med lille klimaaftryk

Kaniner i landbruget kan bruges til at minimere spild af restprodukter, såsom roetoppe og andre restprodukter fra andet planteavl. Dermed kan kaninavl bidrage til den klimavenlige landbrugsproduktion, fordi kaninerne i princippet kan leve udelukkende af grovfoder fra bedriften, hvilket sikrer en kødproduktion med et lavt klimaaftryk. I de fleste tilfælde supplerer avlerne grovfoderet med økologiske kaninpiller eller korn, der sikrer en balanceret næringsstofsammensætning og vækst.

Reglerne for økologisk kaninproduktion sikrer, at de økologiske kaniner har god plads og adgang til udearealer med frisk græs i græssæsonen og til andet grovfoder i vintermånederne. Foderet skal naturligvis også være økologisk.